Fortbildning i Utomhuspedagogik

För pedagoger i skola och fritidshem

Gör skolan mer hållbar och hälsosam!

Bli trygg med att ta ut undervisningen

En konkret och praktiskt fortbildning där vi utgår från pedagogernas egna förutsättningar. Målet är att förenkla, inspirera och konkretisera hur du kan skapa givande lektioner ute med en tydlig koppling till läroplanen.

Konkret och Praktiskt

Koppling till läroplanen

Utgår från dina förutsättningar 

I denna kurs läggs inte huvudfokus på det tids- och utrustningskrävande friluftslivet, utan här vill vi visa på hur man med enkla medel kan arbeta ute även under en vanlig skoldag och med vanliga skolämnen. Vi diskuterar, utforskar och reflekterar och målet är att du ska känna dig både inspirerad och tryggare med att ta ut undervisningen. 

VARFÖR ska vi vara ute

Vi mår bra av att vara ute, men det är inte bara de hälsofrämjande effekterna som gör utomhusundervisningen intressant. Forskning visar även på stora pedagogiska och sociala fördelar med att flytta ut undervisningen från det traditionella klassrummet.

Några av de positiva effekterna:

 • Ökad studiemotivation
 • Förbättrad självkänsla
 • Positiva effekter på inlärningsförmågan och skolprestationer
 • Minskade stressnivåer
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minskade skillnader mellan hög- och lågpresterande barn

Pedagoger upplever även att utomhusundervisning är gynnsamt för barn med olika behov, då det är högt i tak och gott om plats för alla. 

"Citat"

Monica Fritidspedagog Oxledskolan

fortbildningens innehåll

 • Didaktiska tips till hur man lyckas med bra givande utomhusundervisning.
 • Genomgång av flertalet inspirerande enkla lekar och övningar i naturen där vi använder våra sinnen. Reflektioner kring hur man kan anpassa dessa till olika åldersgrupper, samt koppling till läroplanen.
 • Insikt i varför utomhuspedagogik är viktigt i skolan idag, baserat på forskning, teori och egna erfarenheter. Förståelsen fördjupas genom argumentationsbyggande diskussioner. 
 • Framtagning av undervisningsupplägg med utgångspunkt i läroplanen, enkla material och närliggande naturområden som uteklassrum. 
 • Praktisk friluftsteknik som att sätta upp vindskydd/tarp och göra upp eld. Tips på hur du skapar ett mysigt uteklassrum med enkla medel.
 • Utbyte av erfarenheter och diskussion kring vad som hindrar och främjar utomhusundervisning, samt hur man skapar möjligheter för att få in mer utomhuspedagogik i dagens skolsystem.

Kursintyg efter avslutad kurs!

Praktisk info

Hur: Tre halvdagar – två första tillfällena med en veckas mellanrum och det tredje som en uppföljningsträff lite senare för repetition och reflektion.

Plats: Närnaturen nära skolan. Exempelvis vid en  skolskog.

Tid: 3 kurstillfällen á 3,5 h (förmiddag eller eftermiddag)

Antal deltagare: Vi rekommenderar max 16 personer/tillfälle

Pris: Kontakta oss för offert

Kursintyg efter avslutad kurs!

REFERENSER

Vill du höra mer om hur vi jobbar kan du kontakta:

Monica Fritidspedagog Oxledskolan i Partille

Tel: 031-7929512 Mail: monica.fagerstrom@partille.se 

Frida Lindén, Utvecklingsledare/Enhetschef Pedagogisk utveckling, Utbildningsförvaltningen Partille Kommun 

Tel: 031-792 13 90 Mail: frida.linden@partille.se  

Kontaktformulär

Vi behandlar dina personuppgifter varsamt och använder de endast för att på bästa sätt kunna genomföra våra tjänster. Läs mer i våra villkor.

Kontakta oss

Om ni har frågor, idéer eller tankar är det bara att höra av sig till oss. Om vi inte svarar med det samma kan det betyda att vi är ute på långtur, men mailen checkas alltid direkt när vi kommer hem. 

Vi ses där ute!